Home / Katsastushuolto

Katsastushuolto tehdään ennen auton katsastukseen vientiä. Tämän huollon tarkoitus on varmistaa, että auto läpäisee katsastuksen. Jos autostasi löytyy vikoja, jotka mielestämme estävät katsastuksen läpimenon
niin niiden korjauksista sovimme erikseen asiakkaan kanssa.
HUOM. On kuitenkin muistettava, että katsastusviranomainen tekee päätöksen auton katsastuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.